BanerUR
Praktyki ARR

Nowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego oferuje możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk studenckich. W celu ubiegania się o przyjęcie na praktyki należy przygotować następujące dokumenty:

  1. własnoręcznie podpisany życiorys, zawierający klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
  2. skierowanie wystawione przez uczelnię, potwierdzające konieczność odbycia praktyk i zawierające informację o roku nauki, kierunku i specjalności,
  3. umowa między uczelnią a Agencją Rynku Rolnego o organizację praktyki studenckiej, podpisana w 3 egzemplarzach  (ARR_umowa_praktyki.pdf),
UWAGA: podpisanie umowy i odbiór skierowania  w Biurze Karier i Kształcenia Praktycznego, al. Mickiewicza 21, pok. 21A, - wcześniej proszę przesłać potrzebne informacje na e-mail: praktyki@ur.krakow.pl w celu przygotowania dokumentów. Po odbiór skierowania proszę przyjść po otrzymaniu powiadomienia na e-mail oraz proszę mieć ze sobą wypełnioną umowę w 3 egzemplarzach,
  1. program praktyki określający zakres wiedzy i umiejętności, jakimi powinna być objęta praktyka (do pobrania z wydziałowej strony www, bądź z Dziekanatu),
  2. zaświadczenie z URSS (do odebrania w siedzibie URSS - al. Mickiewicza 21) o studenckim ubezpieczeniu KL/NNW, albo kopia polisy ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczenia we własnym zakresie,

Informacje o praktykach w AAR dostępne również na stronie internetowej Agencji pod linkiem:
http://www.arr.gov.pl/praktyki_studenckie)
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Adrianną Olszewską, pracownikiem Działu Rozwoju Zawodowego i Praktyk Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim

tel.: (22) 661-72-07,
e-mail: a.olszewska@arr.gov.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie