BanerUR

        W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uległy zmianie zasady zawierania porozumień pomiędzy Uczelnią a zakładami pracy, w których nasi studenci będą odbywali praktyki zawodowe.  

                W związku z tym studenci powinni wypełniać aktualne „Podanie o praktyki” – można je pobrać ze strony Uczelni https://praktyki.urk.edu.pl/index/site/3328 . Z uzyskaną zgodą pracodawcy, student winien zgłosić się do właściwego opiekuna praktyk, celem jej akceptacji i wprowadzenia do szablonu. Opiekuni zobowiązani są przesłać wypełniony szablon do Biura Karier i Kształcenia Praktycznego w wersji elektronicznej w nieprzekraczanym terminie do 30.04.2021 r.  

      W przypadku wcześniej rozpoczynanych praktyk student ma możliwość wypełnienia umieszczonego na stronie jw., „Porozumienia” w dwóch egzemplarzach, zaparafowania go przez opiekuna praktyk na kierunku i osobistego dostarczenia do Biura Karier i Ksztalcenia Praktycznego (al. Mickiewicza 21 pokój 21).

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK