BanerUR

Po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. związanego z ochroną osób fizycznych, a dotyczącego przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uległy zmianie zasady zawierania porozumień pomiędzy Uczelnią a zakładami pracy, w których nasi studenci będą odbywali praktyki zawodowe.

W związku z tym, studenci powinni wypełniać aktualne „Podanie o praktyki” – można je pobrać ze strony Uczelni - https://praktyki.urk.edu.pl/index/site/3328 . Z uzyskaną zgodą pracodawcy, student winien zgłosić się do właściwego Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk/ Opiekuna praktyk, celem jej akceptacji i wprowadzenia do szablonu. Procedury wydziałowe dostępne są u w/w osób i/lub na stronach internetowych poszczególnych wydziałów. 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie