BanerUR
Jak zorganizować praktykę „krok po kroku”
  1. Student zapoznaje się z regulaminem oraz programem praktyk zawodowych na swoim kierunku studiów (informacja jest zamieszczona na internetowej stronie wydziału - patrz poniżej - lub dostępna w Dziekanacie)
  2. Zgodnie z wytycznymi i ewentualnie po konsultacji z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk na swoim Kierunku studiów, Student składa podanie o przyjęcie na praktyki zawodowe do wybranego zakładu pracy (o profilu działalności związanym z kierunkiem studiów).
  3. Po wyrażeniu zgody przez zakład pracy na odbycie praktyki, student wpisuje dane do Formularza w arkuszu kalkulacyjnym zamieszczonym przez starostę roku na koncie pocztowym założonym dla danego roku (opis tutaj).
  4. Zatwierdzony Formularz przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk zostaje przesłany do Biura Karier i Kształcenia Praktycznego w celu przygotowania i wysłania stosownych porozumień o organizację praktyk zawodowych do podanych zakładów pracy.
  5. Studenci rozpoczynający praktykę powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Przynależność do niektórych organizacji studenckich i posiadanie aktualnej legitymacji jest równoznaczne z byciem ubezpieczonym (np. AZS, EUROSTUDENT 26, ISIC, i inne.). W przypadku stwierdzenia braku posiadania odpowiedniego ubezpieczenia na czas odbywania praktyk, Praktykodawca może odmówić przyjęcia studenta na praktykę!

Informacje dotyczące obowiązujących regulaminów praktyk oraz programów praktyk zamieszczone są na stronach wydziałowych. Patrz odnośnik Programy i Regulaminy Praktyk

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR