BanerUR

        Po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. związanego z ochroną osób fizycznych, a dotyczącego przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uległy zmianie zasady zawierania porozumień pomiędzy Uczelnią a zakładami pracy, w których nasi studenci będą odbywali praktyki zawodowe.

      W związku z tym, studenci powinni wypełniać aktualne „Podanie o praktyki” – można je pobrać ze strony Uczelni - https://praktyki.urk.edu.pl/index/site/3328 . Z uzyskaną zgodą pracodawcy, student winien zgłosić się do właściwego opiekuna praktyk, celem jej akceptacji i wprowadzenia do szablonu. Opiekuni zobowiązani są przesłać wypełniony szablon do Biura Karier i Kształcenia Praktycznego w wersji elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2021 r.

        Ze względu na obecną sytuację pandemiczną student ma możliwość wypełnienia umieszczonego na stronie jw., „Porozumienia” w dwóch egzemplarzach, zaparafowania go przez opiekuna praktyk na kierunku i osobistego dostarczenia do Biura Karier i Kształcenia Praktycznego (al. Mickiewicza 21 pok.21) lub też przesłania na adres mailowy praktyki@urk.edu.pl wypełnionego Porozumienie w formie skanu (pdf). Podpisany przez pełnomocnika ds. praktyk zawodowych skan zostanie mu odesłany, a student dostarczy go do pracodawcy. Po podpisaniu przez pracodawcę student odeśle skan Porozumienia do pełnomocnika ds. praktyk zawodowych. Ostatnie rozwiązanie ze względu na wersję elektroniczną, w obecnej sytuacji jest najbezpieczniejsze i najszybsze.

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie