BanerUR
Praktyki ARiMR

Zasady organizacji praktyk zawodowych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, stażu dla osób skierowanych przez urzędy pracy oraz świadczenia wolontariatu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Departamentem Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Warszawa, ul. Poleczki 33, tel.: (22) 595 07 37 lub z biurami zarządzania zasobami ludzkimi w oddziałach regionalnych ARiMR, w celu uzgodnienia szczegółów i otrzymania formularza aplikacyjnego.
 
Wszystkie składane dokumenty zawierające dane osobowe powinny zawierać oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa moich danych osobowych dobrowolnie podanych w celu umożliwienia odbycia praktyki/stażu/świadczenia usług wolontarystycznych. Mam świadomość, że przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania".

Dane osobowe praktykantów, stażystów, wolontariuszy podawane w celu przyjęcia na praktykę/staż/wolontariat w ARiMR są przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Praktykanci, stażyści, wolontariusze podają swoje dane osobowe dobrowolnie.

Aplikacja praktykanta, stażysty, wolontariusza zawierająca jego dane osobowe, bez klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie zawartych tam danych lub zawierająca klauzulę o wadliwej treści nie będzie uwzględniana.
Wyżej wskazane zasady oraz informacje dotyczą wszystkich aplikacji składanych w formie dokumentów papierowych jak też dokumentów elektronicznych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK