BanerUR
Praktyki ARiMR

Zasady organizacji praktyk zawodowych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, stażu dla osób skierowanych przez urzędy pracy oraz świadczenia wolontariatu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Departamentem Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Warszawa, ul. Poleczki 33, tel.: (22) 595 07 37 lub z biurami zarządzania zasobami ludzkimi w oddziałach regionalnych ARiMR, w celu uzgodnienia szczegółów i otrzymania formularza aplikacyjnego.
 
Wszystkie składane dokumenty zawierające dane osobowe powinny zawierać oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych - Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa moich danych osobowych dobrowolnie podanych w celu umożliwienia odbycia praktyki/stażu/świadczenia usług wolontarystycznych. Mam świadomość, że przysługuje mi prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania".

Dane osobowe praktykantów, stażystów, wolontariuszy podawane w celu przyjęcia na praktykę/staż/wolontariat w ARiMR są przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Praktykanci, stażyści, wolontariusze podają swoje dane osobowe dobrowolnie.

Aplikacja praktykanta, stażysty, wolontariusza zawierająca jego dane osobowe, bez klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie zawartych tam danych lub zawierająca klauzulę o wadliwej treści nie będzie uwzględniana.
Wyżej wskazane zasady oraz informacje dotyczą wszystkich aplikacji składanych w formie dokumentów papierowych jak też dokumentów elektronicznych.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie