BanerUR
Praktyki ARiMR

Nowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  1. W roku 2012 zmieniły się zasady organizacji praktyk przez ARiMR, który oprócz programowych studenckich praktyk zawodowych organizuje również praktyki absolwenckie (staże) oraz wolontariaty. Praktyki studenckie organizowane są na okres co najmniej 1-go miesiąca, natomiast staże i wolontariaty mogą być dłuższe.
  2. Zmieniły się również zasady składania dokumentów oraz obowiązuje nowy wzór formularza aplikacyjnego (ARiMR_Formularz Aplikacyjny.doc)
  3. W przypadku starania się o praktyki absolwenckie lub o wolontariat przed złożeniem formularza aplikacyjnego należy zapoznać się z treścią nowych wzorów umów (ARiMR_praktyka_absolwencka.doc) oraz (ARiMR_wolontariat.doc). Wszystkie formalności związane ze stażem bądź wolontariatem można załatwić osobiście w Małopolskim Oddziale Regionalnym ARiMR przy ul. Lubicz 25, IV piętro. Agencja zawiera umowy z zainteresowaną osobą bez udziału Uczelni. To samo dotyczy innych Odziałów Regionalnych ARiMR.
  4. W Małopolskim Oddziale Regionalnym ARiMR praktyki studenckie realizowane są na podstawie podpisanej "zbiorowej" umowy pomiędzy Agencją a Uczelnią i w związku z tym nie ma konieczności składania podań z pieczątką Uniwersytetu Rolniczego, tak jak to było w latach ubiegłych. Wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny i złożyć go na Dzienniku Podawczym ARiMR przy ul. Lubicz 25, IV piętro.
  5. W przypadku odbywania praktyk w pozostałych Oddziałach Regionalnych ARiMR wypełniony i podpisany formularz oraz wypełnioną umowę o organizację praktyk studenckich (ARiMR_formularz_umowa.doc) należy składać do Biura Karier i Kształcenia Praktycznego.
  6. Dodatkowe informacje o praktykach oraz działalności ARiMR zamieszczone są w pliku (informacje_o_ARiMR.pdf) oraz na stronie Agencji: http://www.arimr.gov.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK