BanerUR
Wydziałowi Opiekunowie Praktyk

WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY

dr inż. Maciej Chowaniak

rolnictwo

maciej.chowaniak@urk.edu.pl

12 662 43 68

biogospodarka

dr Chrystian Firlej

zarządzanie

chrystian.firlej@urk.edu.pl

12 662 43 72

dr inż. Monika Szafrańska

ekonomia

monika.szafranska@urk.edu.pl

12 662 43 72

dr inż. Beata Grygierzec

ochrona środowiska

beata.grygierzec@urk.edu.pl

12 662 43 61

jakość i bezpieczeństwo środowiska

WYDZIAŁ LEŚNY

dr hab. inż. Krzysztof Leszczyński

leśnictwo

krzysztof.leszczynski@urk.edu.pl

12 662 50 87

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

dr inż. Mirosław Kucharski

bioinżynieria zwierząt

miroslaw.kucharski@urk.edu.pl

12 662 41 07

prof. dr hab. Anna Wójtowicz

biologia stosowana

anna.wojtowicz@urk.edu.pl

12 429 75 47

dr inż. Magdalena Pieszka, prof. URK

zootechnika (hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych)

magdalena.pieszka@urk.edu.pl

12 662 40 80

zootechnika (hodowla i użytkowanie koni)

dr hab. inż. Ryszard Tuz, prof. URK

zootechnika (prewencja wet. i ochrona zdrowia zwierząt)

ryszard.tuz@urk.edu.pl

12 662 40 11

zootechnika- STUDIA NIESTACJONARNE

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

dr hab. inż. Marek Tarnawski, prof. URK

inżynieria środowiska

praktyki.is_iigw@urk.edu.pl 

12 662 41 05

inżynieria i gospodarka wodna

dr hab. inż. Stanisław Bacior, prof. URK

geodezja i kartografia

stanislaw.bacior@urk.edu.pl

12 662 45 17

dr inż. Katarzyna Cegielska

gospodarka przestrzenna

katarzyna.cegielska@urk.edu.pl

12 662 45 81

dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk

architektura krajobrazu

magdalena.wilkosz-mamcarczyk@urk.edu.pl

12 662 45 34

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

dr inż. Magdalena Klimek-Chodacka

biotechnologia

magdalena.chodacka@urk.edu.pl

12 662 51 89

dr inż. Piotr Stolarczyk

ogrodnictwo

piotr.stolarczyk@urk.edu.pl

12 662 52 59

sztuka ogrodowa

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

winogrodnictwo i enologia

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof. URK

inżynieria mechatroniczna

krzysztof.mudryk@urk.edu.pl

12 662 46 45

zarządzanie i inżynieria produkcji

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

transport i logistyka

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

dr hab. inż. Adam Florkiewicz, prof. URK

technologia żywności i żywienie człowieka

adam.florkiewicz@urk.edu.pl

12 662 48 29

dr inż. Marek Zdaniewicz, prof. URK

browarnictwo i słodownictwo

marek.zdaniewicz@urk.edu.pl

12 662 47 91

dr hab. inż. Magdalena Franczyk-Żarów, prof. URK

dietetyka

magdalena.franczyk-zarow@urk.edu.pl

12 662 48 33

UCMW UJ-UR

dr hab. inż. Edyta Molik, prof. URK

weterynaria- praktyka hodowlana

edyta.molik@urk.edu.pl

12 429 75 47

dr n. wet. Maria Chmurska

weterynaria- praktyka kliniczna

maria.chmurska-gasowska@urk.edu.pl

12 431 66 48

dr n. wet. Piotr Żmuda

weterynaria- praktyki w Inspekcji Weterynaryjnej

piotr.zmuda@urk.edu.pl lub drzmuda@poczta.fm

12 662 40 19

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie