BanerUR
Wydziałowi Opiekunowie Praktyk

 

WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY

 

Rolnictwo

Biogospodarka

dr inż. Maciej Chowaniak

e-mail: maciej.chowaniak@urk.edu.pl

tel. 12-662-43-68

Ochrona Środowiska

Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

dr inż. Beata Grygierzec

e-mail: beata.grygierzec@urk.edu.pl

tel. 12-662-43-61

Zarządzanie

dr hab. inż. Lidia Luty

e-mail: lidia.luty@urk.edu.pl

tel. 12-662-44-26

Ekonomia

dr inż. Monika Szafrańska

e-mail: monika.szafranska@urk.edu.pl

tel. 12-662-43-72

 

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 

Biologia

prof. dr hab. Anna Wójtowicz

e-mail: anna.wojtowicz@urk.edu.pl

tel. 12-429-75-47

Bioinżynieria Zwierząt

dr inż. Mirosław Kucharski

e-mail: miroslaw.kucharski@urk.edu.pl

tel. 12-662-41-07

Hodowla Zwierząt Towarzyszących i Egzotycznych,

Hodowla Koni

dr inż. Magdalena Pieszka

e-mail: m.pieszka@urk.edu.pl

tel. 12-662-40-80

Hodowla Zwierząt,

Prewencja Weterynaryjna

dr hab. inż. Ryszard Tuz, prof. UR

e-mail: r.tuz@urk.edu.pl

tel. 12-662-40-11

WYDZIAŁ LEŚNY

Leśnictwo dr hab. inż. Krzysztof Leszczyński krzysztof.leszczynski@urk.edu.pl tel. 12-662-50-87

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Inżynieria Środowiska,

Inżynieria i Gospodarka Wodna

dr hab. inż. Marek Tarnawski, prof. UR

e-mail: marek.tarnawski@urk.edu.pl

tel. 12-662-41-05

Geodezja i Kartografia

dr hab. inż. Stanisław Bacior, prof. UR

e-mail: rmbacior@cyf-kr.edu.pl

tel. 12-662-45-17

Gospodarka Przestrzenna,

Architektura Krajobrazu

dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. UR

e-mail: tomasz.salata@ur.krakow.pl

tel. 12-662-41-15

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

 

Ogrodnictwo

Sztuka Ogrodowa

Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

dr inż. Piotr Stolarczyk

e-mail: piotr.stolarczyk@urk.edu.pl

tel. 12-662-52-02

Biotechnologia

dr inż. Magdalena Klimek-Chodacka

e-mail: magdalena.klimek-chodacka@urk.edu.pl

tel. 12-662-51-89

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

 

Technika Rolnicza i Leśna

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Transport i Logistyka

dr hab. inż. Krzysztof Mudryk, prof. UR

e-mail: Krzysztof.Mudryk@ur.krakow.pl

tel. 12 662 46-45

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 

dr hab.inż. Adam Florkiewicz, prof. URK

e-mail: adam.florkiewicz@urk.edu.pl

tel.12-662-48-29,            

Dietetyka

dr hab. inż. Magdalena Franczyk-Żarów, prof. URK

e-mail: magdalena.franczyk-zarow@urk.edu.pl

  tel. 12-662-48-33

Browarnictwo i Słodownictwo

dr inż. Marek Zdankiewicz, prof. URK

e-mail: marek.zdankiewicz@urk.edu.pl

  tel. 12-662-47-91

 

UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 

 

Weterynawia - praktyka hodowlana

dr hab. inż. Edyta Molik, prof UR

e-mail: edyta.molik@urk.edu.pl

tel. 12-429-75-47

Weterynaria - praktyka kliniczna

lek. wet. Maria Chmurska-Gąsowska

e-mail: maria.chmurska-gasowska@urk.edu.pl

tel.       12-431-66-48, 507-660-720

Weterynaria - praktyki w Inspekcji Weterynaryjnej

dr n. wet. Piotr Żmuda

e-mail: piotr.zmuda@urk.edu.pl

tel.       12-662-40-19, 601-527-699

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie