BanerUR
Wydziałowi Opiekunowie Praktyk

 

WYDZIAŁ ROLNICZO-EKONOMICZNY

 

Rolnictwo

dr hab. inż. Marek Kołodziejczyk prof. UR

e-mail: m.kolodziejczyk@ur.krakow.pl

tel. 12-662-43-82

Ochrona Środowiska

dr inż. Monika Tabak

e-mail: Monika.Tabak@ur.krakow.pl

tel. 12-662-43-48

Zarządzanie

dr hab. inż. Lidia Luty

e-mail: rrdutka@cyf-kr.edu.pl

tel. 12-662-44-26

Ekonomia

dr inż. Monika Szafrańska

e-mail: m.szafranska@ur.krakow.pl

tel. 12-662-43-72

 

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

 

Biologia

prof. dr hab. Anna Wójtowicz

e-mail: anna.wojtowicz@urk.edu.pl

tel. 12-429-75-47

Bioinżynieria Zwierząt

dr inż. Mirosław Kucharski

e-mail: miroslaw.kucharski@urk.edu.pl

tel. 12-662-41-07

Hodowla Zwierząt Towarzyszących i Egzotycznych,

Hodowla Koni

dr inż. Magdalena Pieszka

e-mail: m.pieszka@urk.edu.pl

tel. 12-662-40-80

Hodowla Zwierząt,

Prewencja Weterynaryjna

dr hab. inż. Ryszard Tuz

e-mail: rztuz@cyf-kr.edu.pl

tel. 12-662-40-11

WYDZIAŁ LEŚNY

Leśnictwo dr hab. inż. Krzysztof Leszczyński krzysztof.leszczynski@urk.edu.pl tel. 12-662-50-87

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

 

Inżynieria Środowiska,

Inżynieria i Gospodarka Wodna

dr inż. Włodzimierz Miernik

e-mail: w.miernik@ur.krakow.pl

tel. 12-662-41-27

Geodezja i Kartografia

dr inż. Stanisław Bacior

e-mail: rmbacior@cyf-kr.edu.pl

tel. 12-662-45-17

Gospodarka Przestrzenna,

Architektura Krajobrazu

dr inż. Tomasz Salata

e-mail: tomasz.salata@ur.krakow.pl

tel. 12-662-41-55

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

 

Ogrodnictwo

Sztuka Ogrodowa

Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

dr inż. Piotr Stolarczyk

e-mail: piotr.stolarczyk@urk.edu.pl

tel. 12-662-52-02

Biotechnologia

dr inż. Wojciech Wesołowski

e-mail: w.wesolowski@urk.edu.pl

tel. 12-662-53-31

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I ENERGETYKI

 

Technika Rolnicza i Leśna

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Transport i Logistyka

dr hab. inż. Wiesław Tomczyk

e-mail: Wieslaw.Tomczyk@ur.krakow.pl

tel. 12 662 46-52

 

WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Towaroznawstwo

Dietetyka

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

dr inż. Adam Florkiewicz

e-mail: a.florkiewicz@ur.krakow.pl, wtzyw@ur.krakow.pl

tel.12-662-48-29,            12-662-47-48,

12-662-48-25

 

UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ 

 

Weterynawia - praktyka hodowlana

dr hab. inż. Edyta Molik

e-mail: edyta.molik@urk.edu.pl

tel. 12-429-75-47

Weterynaria - praktyka kliniczna

lek. wet. Maria Chmurska-Gąsowska

e-mail: maria.chmurska-gasowska@urk.edu.pl

tel.       12-431-66-48, 507-660-720

Weterynaria - praktyki w Inspekcji Weterynaryjnej

dr n. wet. Piotr Żmuda

e-mail: piotr.zmuda@urk.edu.pl

tel.       12-662-40-19, 601-527-699

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK